Cardiofit s.r.o. co je to rehabilitace - MUDr. Niko Burget

MUDr. Niko Burget [Kroměříž] 573 332 626

co je to rehabilitace

Co je to rehabilitace a co obnáší vyšetření rehabilitačním lékařem?

Rehabilitace je samostatným medicínským oborem, který se zabývá terapií poruch pohybového aparátu vzniklých prakticky jakýmkoli mechanismem. Nejčastěji se jedná o následky traumat, cévních mozkových příhod, degenerativních nemocí hybné soustavy, artroz, zánětů, chronického přetěžování pohybového aparátu v zaměstnání nebo sportem, pooperační stavy, atd. Rehabilitace je tak úzce spjatá s řadou dalších medicínských oborů – ortopedií, neurologií, neurochirurgií, traumatologií, revmatologií, gynekologií a dalšími.

Pro efektivitu rehabilitace je nesmírně důležitý přístup charakteru „terapie na míru“. Často používaný přístup – „ať vám to tam nějak rozcvičí…“ je ve většině případů zcela neúčinný. Pro stanovení cílené individuální rehabilitační terapie každého pacienta je nejlepší začít vyšetřením u rehabilitačního lékaře, který tuto terapii přesně stanoví. Vezme v potaz konkrétní patologické nálezy na pohybovém aparátu, přidružená onemocnění, chronicky užívané léky, motorické schopnosti daného pacienta, charakter zaměstnání s ohledem na možné přetěžování, míru volnočasových pohybových aktivit a samozřejmě také možné kontraindikace – to vše jsou faktory, které významně ovlivňují nastavení a rozvržení fyzioterapie, tak aby byla co nejúčinnější pro daného konkrétního pacienta. V případě potřeby je možno doplnit paraklinická vyšetření jako RTG, magnetickou rezonanci, příp. doporučit konziliární vyšetření u dalších specialistů. Rehabilitační lékař dále samozřejmě vypisuje poukazy přímo na ambulantní fyzioterapie, případně při nedostatečném efektu opakovaných rehabilitací a splnění indikačních kritérií doporučí i lázeňskou léčbu, příp. odborný rehabilitační ústav. V indikovaných případech je možná i aplikace léčebných obstřiků nebo injekcí aktivního kolagenu k podpoře regenerace tkání (šlach, svalů, úponů, chrupavek, apod.).

Je ale potřeba si uvědomit i to, že pro efektivitu rehabilitace je nezbytným předpokladem aktivní spolupráce pacienta – pokud pacient není schopen nebo ochoten samostatně doma pravidelně cvičit a dodržovat doporučená režimová opatření (k minimalizaci chronického přetěžování), bude efekt rehabilitace pouze velmi krátkodobý a potíže se budou stále vracet a zhoršovat. Dalším velmi důležitým faktorem je také včasnost zahájení rehabilitační léčby. Rehabilitace totiž ovlivňuje a vylepšuje především funkci pohybového aparátu – pohybové stereotypy, koordinaci svalů, centraci kloubů, apod. Ale cvičením již nejsme schopni významně ovlivnit strukturu. Pokud pacient přijde k rehabilitaci s anamnézou 20 let trvajících bolestí zad, které se doposud řešily jen obstřiky nebo analgetiky, nikdy necvičil, jen přetěžoval v zaměstnání a na rtg již má četné výrůstky na obratlech a pokročilou artrózu, tak v těchto případech bude mít rhb jen minimální efektivitu. Pokud by tento pacient přišel o 15 let dřív a naučil se, jak se v zaměstnání pohybovat, jak manipulovat s břemeny, jak doma zádům ulevit, tak by mohl vést mnohem klidnější život bez bolestí… Proto je důležité na rehabilitaci přijít včas. Pokud se v těle objeví bolest, jedná se o varovný signál, že je něco špatně a je potřeba hledat příčinu této bolesti a snažit se ji ovlivnit, nikoli jen tlumit bolest.


kompletní nabídka poskytovaných služeb ceník poskytovaných služeb

Další nabízené služby

aplikace kolagenových injekcí
podrobný kineziologický rozbor pohybového aparátu a hybných stereotypů
funkční analýza pohybového aparátu
individuální instruktáž k selfcvičení a korekcí pohybových návyků
co je to rehabilitace